IAINO NY FIADANAN’NY TOMPO

Tongasoa

TENY SY HIRA FANEVA NY JOBILY FAHA-150 TAONA

« Ary hamasino ny taona fahadimam-polo,... »
« Amin’izany taona Jobily izany dia samy hody amin’ny taninareo avy hianareo »
Levitikosy 25 : 10a, 13

MATOAN-DAHATSORATRA

03nov

Ho avy amin’ny heriny ny Tompo

Madiva hifarana ny taona 2019, tsy mampandini-tena ana ove izany ? Firy andro sisa dia hivalona ity taona ity ? Andro firy no nandalo teo anatrehanao ? Lanjao hoe manao ahoana ny fiainanao teo anatrehana ? Manoloana izany rehetra izany no anambarana aminao fa « ho avy amin’ny heriny ny Tompo. »

Diary

Perikopa

 • 1 décembre 2019

  • Isaia 57 : 15-21
  • Lioka 19 : 37-44
  • Jakoba 2 : 14-20
 • 8 décembre 2019

  • Joba 36 : 5-15
  • Lioka 11 : 27-28
  • II Tesaloniana 3 : 6-16
 • 15 décembre 2019

  • II Tantara 14 : 1-6
  • Lioka 10 : 1-7
  • Romana 14 : 19-23
 • 22 décembre 2019

  • Malakia 2 : 5-6
  • Lioka 1 : 26-38
  • Romana 15 : 7-13

   

 • 25 décembre 2019

  • Isaia 2 : 1-4
  • Lioka 2 : 8-14
  • Efesiana 2 : 14-18
 • 29 décembre 2019

  • Nomery  6 : 22-27
  • Jaona 14 : 27-31
  • Filipiana 4 : 6-9