MANEHO NY TANA-MAHERY NY TOMPO ANDRIAMANITRA

Tongasoa

TENY SY HIRA FANEVA NY JOBILY FAHA-150 TAONA

« Ary hamasino ny taona fahadimam-polo,... »
« Amin’izany taona Jobily izany dia samy hody amin’ny taninareo avy hianareo »
Levitikosy 25 : 10a, 13

MATOAN-DAHATSORATRA

15déc

Iaino ny fiadanan’ny Tompo

Ny fiadanana, ry havana, dia teny nampiasain’i Jesoa nampiononana ny mpianatra, tsy noho ny fisarahana taminy ihany fa noho ny tahotra ihany koa.

Diary

Perikopa

 • 5 janvier 2020

  • Isaia 48 : 12-16
  • Jaona 10 : 24-30
  • Asan'ny Apostoly 12 : 1-10
 • 12 janvier 2020

  • Eksodosy 3 : 15-22
  • Lioka 13 : 10-13
  • Romana 1 : 18-23
 • 19 janvier 2020

  • Josoa 4 : 20-24
  • Marka 8 : 22-26
  • Asan'ny Apostoly 5 : 29-32
 • 26 janvier 2020

  • Ezekiela 20 : 30-39
  • Matio  8 : 1-4
  • Kolosiana 1 : 24-29