MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Tongasoa

TENY SY HIRA FANEVA NY JOBILY FAHA-150 TAONA

« Ary hamasino ny taona fahadimam-polo,... »
« Amin’izany taona Jobily izany dia samy hody amin’ny taninareo avy hianareo »
Levitikosy 25 : 10a, 13

MATOAN-DAHATSORATRA

01avr

Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino

« Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino » io no lohahevitra banjinintsika mpianakavin’ny finoana @ ity volana Aprily 2020 ity

Diary

Perikopa

 • 6 septembre 2020

  • Hagay 2 : 1-9
  • Lioka 12 : 16-21
  • I Korintiana 3 : 10-15
 • 13 septembre 2020

  • Genesisy 42 : 18-29
  • Matio 21 : 23-32
  • Filipiana 2 : 12-18
 • 20 septembre 2020

  • Eksodosy 18 : 17-23
  • Matio 18 : 21-35
  • Titosy 1 : 5-9
 • 27 septembre 2020

  • Mpitoriteny 8 : 9-13
  • Marka 12 : 1-12
  • I Timoty 1 ; 5-11