MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Tongasoa

TENY SY HIRA FANEVA NY JOBILY FAHA-150 TAONA

« Ary hamasino ny taona fahadimam-polo,... »
« Amin’izany taona Jobily izany dia samy hody amin’ny taninareo avy hianareo »
Levitikosy 25 : 10a, 13

MATOAN-DAHATSORATRA

01avr

Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino

« Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino » io no lohahevitra banjinintsika mpianakavin’ny finoana @ ity volana Aprily 2020 ity

Diary

Perikopa

 • 4 octobre 2020

  • Eksodosy  14 : 15-22
  • Jaona  9 : 35-41
  • Joda  17-23
 • 11 octobre 2020

  • 1 Samoela  17 : 42-51
  • Lioka 17 : 1-6
  • I Korintiana 16 : 13-18
 • 18 octobre 2020

  • II Tantara  20 : 20-23 
  • Matio 21 : 18-22 
  • II Timoty 1 : 1-5
 • 25 octobre 2020

  • Isaia 7 : 1-9
  • Jaona 4 : 46-54
  • Kolosiana 2 : 4-7