MAHATOKY HATRAMIN’NY FAHAFATESANA NY MINO

Tongasoa

TENY SY HIRA FANEVA NY JOBILY FAHA-150 TAONA

« Ary hamasino ny taona fahadimam-polo,... »
« Amin’izany taona Jobily izany dia samy hody amin’ny taninareo avy hianareo »
Levitikosy 25 : 10a, 13

MATOAN-DAHATSORATRA

01avr

Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino

« Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino » io no lohahevitra banjinintsika mpianakavin’ny finoana @ ity volana Aprily 2020 ity

Diary

Perikopa

 • 5 juillet 2020

  • Isaia 51 : 9-11
  • Jaona 9 : 30-38
  • Asan'ny Apostoly  26 : 12-18
 • 12 juillet 2020

  • Jeremia 31 : 10-14
  • Lioka 7 : 18-23
  • Galatiana 5 : 2-6
 • 19 juillet 2020

  • Salama 26 : 1-12
  • Jaona 4 : 25-30
  • Romana 8 : 1-8
 • 26 juillet 2020

  • II Samoela 7 : 17-24
  • Lioka 8 : 26-39
  • II Timoty 2 : 1-13