MAHATOKY NY TENY VAVOLOMBELON’NY TOMPO

Tongasoa

TENY SY HIRA FANEVA NY JOBILY FAHA-150 TAONA

« Ary hamasino ny taona fahadimam-polo,... »
« Amin’izany taona Jobily izany dia samy hody amin’ny taninareo avy hianareo »
Levitikosy 25 : 10a, 13

MATOAN-DAHATSORATRA

15déc

Iaino ny fiadanan’ny Tompo

Ny fiadanana, ry havana, dia teny nampiasain’i Jesoa nampiononana ny mpianatra, tsy noho ny fisarahana taminy ihany fa noho ny tahotra ihany koa.

Diary

Perikopa

 • 2 février 2020

  • Deotornomia 6 : 17-25
  • Matio 2 : 13-15
  • Aan'ny Apostoly 20 : 17-24
 • 9 février 2020

  • II Tantara 23 : 1-11
  • Matio  7 : 24-29
  • Asan' ny Apostoly  20: 32-35
 • 16 février 2020

  • Salamo 19 : 7-11
  • Lioka  5 : 1-7
  • IPetera 1 : 22-25
 • 23 février 2020

  • II Mpanjaka  23 : 1-3
  • Jaona 17 : 6-19
  • Kolosiana 3 : 16-17