VAVOLOMBELON’NY FITSANGANAN’NY TOMPO NY MINO

Tongasoa

TENY SY HIRA FANEVA NY JOBILY FAHA-150 TAONA

« Ary hamasino ny taona fahadimam-polo,... »
« Amin’izany taona Jobily izany dia samy hody amin’ny taninareo avy hianareo »
Levitikosy 25 : 10a, 13

MATOAN-DAHATSORATRA

02mar

Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao

Lohahevitra vaovao no iarahantsika amin’ny sahan’ny FJKM mandritra ity volana fahatelo amin’ny taona 2020 ity . « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao. »

Diary

Perikopa

 • 1 mars 2020

  • Jeremia 3 : 11-17
  • Matio 11 : 20-24
  • Asan'ny Apostoly 26 : 19-23
 • 8 mars 2020

  • II Mpanjaka 17 : 13-20
  • Lioka 13 : 1-5
  • Apokalypsy 2 : 1-4
 • 15 mars 2020

  • Joela 2 : 12-17
  • Matio 12 : 38-42
  • Asan'ny Apostoly 11 : 19-21
 • 22 mars 2020

  • Isaia 31 : 4-6
  • Lioka 15 : 11-24
  • II Timoty 2 : 22-26

   

 • 29 mars 2020

  • II Tantara 30 : 1-9
  • Marka 1 : 14-15
  • Asan'ny Apostoly 15 : 13-21