ANKATOAVY N FITARIHAN’NY FANAHY MASINA

Tongasoa

TENY SY HIRA FANEVA NY JOBILY FAHA-150 TAONA

« Ary hamasino ny taona fahadimam-polo,... »
« Amin’izany taona Jobily izany dia samy hody amin’ny taninareo avy hianareo »
Levitikosy 25 : 10a, 13

MATOAN-DAHATSORATRA

01avr

Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino

« Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino » io no lohahevitra banjinintsika mpianakavin’ny finoana @ ity volana Aprily 2020 ity

Diary

Perikopa

 • 3 mai 2020

  • Mpotsara 6 : 33-40
  • Jaona 15 : 26-27
  • Kolosiana 1 : 9-14
 • 10 mai 2020

  • Joba  27 : 1- 10
  • Lioka 12 : 8-12
  • Romana 15 : 14-21
 • 17 mai 2020

  • II Tantara 15 : 1-7
  • Lioka 4 : 1 -13
  • I Jaona 4 : 12 -16
 • 24 mai 2020

  • II Samoela 23 : 1-7
  • Jaona 16 : 5-11
  • Hebreo  10 : 11-18

   

 • 31 mai 2020

  • Isaia 44 : 1-5
  • Jaona 3 : 1-8
  • Asan'ny Apostoly  4 : 8-12