MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Vaovao

24mar

30 TAONA NY TANINKETSA

taninketsa_30

Noho ny fahasoavan’Andriamanitra, dia tsy navelany ho taho na rantsana maina ny TANINKETSA, fa nokolokoloiny sy namboariny ka velona sy nmoa nandritra ny 30 taona.

Niainga avy amin’ny Fankalazan’ny Sampana Sekoly Alahady ny Noely ny vondron’ankizy madinika iray tamin’ny volana Janoary 1985 rehefa neken’ny Ray amanan-dReny, ka nihira isaky ny Alahady Fandraisana sy fotoan-dehibe.

Noho ny fitsaharan’ny STK sy ny Antoko Mpihira teto Ambonin’Ampamarinana tamin’izany fotoana izany, dia nisafidy ny anarana « TANINKETSA » ireto mpihira mbola ankizy ireto ary noahian’ny Sampana Sekoly Alahady.

Nitombo sy niroborobo ny Taninketsa ary lasa ohatra teo anivon’ny Fiangonana samihafa. Maro ny mpihira tamin’izany TANINKETSA izanyno efa tonga amin’ny sehatry ny Mozikam-piangonana avo dia avo. Mbola betsaka koa no mandimby ankehitriny sy manohy ny asa.

Misy hetsika omanina hanamarihana ny faha-30 taona. Ny voalohany amin’ireny dia Concert lehibe eto amin’ny Tranovato FJKM Ambonin’Ampamarinana ny 17 Mey 2015 amin’ny 3ora sy sasany, handrenesanao ny Salamo sy Andinin-tSoratra Masina malaza hiraina amin’ny tapany voalohany, ary ny « Messe de Requiem » nosoratan’i A. W. Mozart amin’ny tapany faharoa izay anasana anao sahady amin’ny Anaran’ny Tompo.

RAKOTOSON A. Willy