MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Vaovao

31juil

Fanokanana ireo diakona sy loholona 2015 – 2019

diakona-loholona-2015-2019

ALAHADY 07 JOLAY 1996ALAHADY 12 JOLAY 2015

Alahady manan-tantara eto amin’ny FJKM Tranovato Ambonin’Ampamarinana tokoa ireo daty voalaza amin’ny lohateny ireo, dia ny fanokanana sy ny fandraisan-tànana ireo Diakona sy Loholona.

Sivy ambin’ny folo taona lasa tokoa mantsy izay dia ny Alahady Fandraisana 07 Jolay 1996 no nanokanana ho Diakona ny vehivavy voalohany teto amin’ny FJKM Ambonin’Ampamarinana tamin’ny fitondran’ny Mpitandrina RASOLOMANANA Nehémie no niandohan’izany.

Tamin’izany mantsy dia araka ny isan’ny Mpandray Fanasan’ny Tompo no namerana koa ny ho isan’ny Diakona ka dia 70 mirahalahy mianaka no Diakona miasa.
Ankehitriny dia efa 100 ny Diakona satria efa mitombo ny Mpandray Fanasan’ny Tompo. Ireo Diakona vehivavy noraisin-tànana izao tamin’ity taona ity (ireo efa niasa ka voavifidy indray dia 29, ary ireo notokanana vaovao dia 18. Misy 47 izany izao ny Diakona vehivavy. Feno 100 izany izao ny Diakona hiasa : Lehilahy notokanana 14, ireo noraisin-tanana : 39, miampy ireo vehivavy 47 mitontaly 100.

Ny tamin’ny taona 1996 kosa izay mbola 70 no Diakona niasa, dia 16 no vehivavy voafidy voalohany teto Ambonin’Ampamarinana. Ny lehilahy notokanana 19, mitontaly 35. Ireo 35 mirahalahy noraisin-tanana kosa dia 35. Ireo 70 ireo izany ny vehivavy sy lehilahy mitambatra niara-niasa tamin’ny nanokanana sy nandraisan-tanana azy ireo ny alahady Fandraisana 07 Jolay 1996.

Izay raha soratana hipetraka ho tantaram-piangonana tsy ho fanadino ka raisinay gazety Tsimihatsaka Vaovao ny firaiketana azy an-tsoratra ny nisian’ny Diakona vehivavy voalohany teto amin’ny FJKM Tranovato Ambonin’Ampamarinana.

Indro aseho an-tsoratra eto ny anaran’izy ireo:

 1. ANDRIAMIFIDY Liliane
 2. ANDRIANDIMBISOA RAKOTONARIVO Malalatiana
 3. ANDRIANTSIMAHAVANDY RANIVOARISOA Robine
 4. RABETSIVOH Céline
 5. RABODOTSARA Harisoa Noro Céline
 6. RAFIDINARIVO Lilias
 7. RAKOTOARISOA RAKALOMALALA Harline
 8. RALAITAFIKA RAMALAHANOHARANA Henriette
 9. RAMAROSANDRATANA RAHARIMALALA Lucie
 10. RANDRIANJA RAFARASOA Alice
 11. RASAMOELINA RALANDINORO Sabine
 12. RASOAMANANA ZAFINDRAVAKA Juliette
 13. RASOLOMANANA RAVAOARINORO Yvonne
 14. RAVALIMANANA RASOARIMALALA
 15. RAVALOSON ANDRIANTSALAMA Dorette
 16. RAZAFINTSALAMA Lola Célestine.

Farany : tsy ny kely indrindra dia miarahaba ireo rehetra notokanana sy noraisin-tànana rehetra teto amin’ny Fiangonana ny Alahady 12 Jolay 2015 ny ekipan’ny GTV, mba ho tena mpanompo mahatoky hatramin’ny fahafatesana anie ka aina no fetra araka izay voasoratra teo amin’ny fandaharana 12 Jolay 2015 hoe: 
«Fa hoy ny Tompo taminy: Mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny Anarako eo anatrehan’ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny Zanak’Israely.» (Asa 9 : 15)

Ny teny notoriana kosa ny Alahady Fandraisana 07 Jolay 1996, dia ny hoe : « Atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. » (Matio 6 : 10b)

Ho an’Andriamanitra irey anie ny voninahitra.