MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Ny Fiangonana

Loholona sy Diakona

Ny tanjona kendren’ny FIRAISAN’NY DIAKONA SY LOHOLONA:
Miara miasa akaiky amin’ny Mpitandrina mba hanara-maso, indrindra hanampy eo amin’ ny fiambenana ny ondrin’Andriamanitra amin’ny toerana rehetra izay misy azy tsirairay avy.

Isan’ny mpikambana na mpiara-miasa ato amin’ny FIRAISAN’NY DIAKONA SY NY LOHOLONA amin’izao fotoana izao: 140(efa-polo ambinin’ny zato)

Ny asa natao farany,sy ny asa efa hiomanana fa ho atao amin’ny manaraka:
Hizara faritra efatra ny mpikambana ka hisy ny birao mpitantana amin’izany faritra tsirairay izany.Ny tena zava-dehibe dia ny fanentanana ireo mpianakavin’ny finoana amin’izay toerana misy azy any mba handray anjara mavitrika amin’ny asan’ny fiangonana, ary indrindra indrindra koa manontany an’izy ireo ny fahitany ny zava-misy ao amin’ny fiangonana (na ny lafin-tsarany ary koa izay zavatra tiany mba ho tanterahina.)
Andraikitry ny faritra tsirairay avy izany ny manantanteraka izany asa lehibe izany ka ny tena tanjona kendrena dia ny fifankahalalan’ ny mpianakavin’ny finoana amin’izay toerana misy azy avy ary koa ny fandraisan’izy ireo anjara mavitrika amin’izay asa ho tanterahin’ny fiangonana indrindra indrindra ireo zanak’ampielezana.Tiana no manamarika fa maherin’ny 1000 ny isan’ny mpandray fanasan’ny Tompo eto amin’ny FJKM kanefa dia mbola vitsy no tonga mivavaka isan’Alahady.

Ny hafatra tiana apetraka eto ampamaranana dia firarian-tsoa sy fahombiazana tanteraka ho antsika mpianakavin’ny finoana eto amin’ny FJKM Ambonin’Ampamarinana amin’izao nananganana ny site web izao, fomba iray koa hanehoan’Andriamanitra ny voninahiny amintsika mianakavy izao.Mirary toy izany ihany koa ny fahasoavan’ny Tompo ho anao izay vahiny mitsidika eto amin’ity site web ity amin’izao fotoana izao.Hitahy anao sy ny ankohonanao anie ny Tompo.

Ireo mpitantanana

Filoha

RASOAMARO Annie

Filoha Mpanampy

RAKOTOARIVELO Rivo Johanitra

Mpitantsoratra fivoriana

ANDRIANAHO Malalaniaina

Mpitantsoratra fivoriana

RAVALISON Christiane

Mpitantsoratra ny Vola

RAVELOMANANTSOA Marlène

Mpitahiry vola

RANJAKAHARONILO Miora

Mpanolotsaina

RAZAFINIMANANA Radonavalona

Mpanolotsaina

RANDRIAMARO Lalaniaina

Mpanolotsaina

RAJOANASITERA Hely