MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Ny Fiangonana

ANDRIAMIFIDY (1846 – 1922)

Teraka teto Andafiavaratra ny 24 Jona 1846 izy. Zanak’i Rainimahajery sy Rafaravavy. Zanaka kristiana nazava saina dasy manam-pahaizana. Nanambady aman-janaka koa izy.

Anisan’ny Fiangonana teto Ambonin’Ampamarinana hatrany am-boalohany. Anisan’ny mpianatra voalohany koa tao amin’ny Kolejin’ny LMS tao Ambohimanoro. Efa minisitry ny raharaham-bahiny tao amin’ny fitondrana Malagasy ary tonga mpitandrina teto Ambonin’Ampamarinana.

Manana fanomezam-pahasoavana amin’ny tenim-pirenena. Mpanoratra amin’ny Gazetim-piangonana. Nanoratra boky nahaizana tantara sy loharanom-pahalalana. Nanan-kozaraina indrindra tamin’ny fampianarana Soratra Masina sy toriteny.

Fa mpanompon’Andriamanitra nitondra fijaliana tamin’ny fanovana teto Ambonin’Ampamarinana: Raki-pisaorana mangina. Maimaimpoana ny fahasoavan’ny famonjena. Fa najanony ny asan’ny Diakona vehivavy teto. Nisy ny ala-olana nentiny tamin’ny raharaham-piangonana sarotra.

Tonga mambra tao amin’ny Akademia Malagasy izy. Nanan-kozaraina tamin’ny asa soratra maro amin’izany sehatra izany koa. Amin’izao dia mbola  hisitrihan’ny firenena sy ny Fiangonana ny tarazo Andriamifidy. Nitondra teto nandritra ny 24 taona izy (1898 – 1922)