MAHATOKY HATRAMIN’NY FAHAFATESANA NY MINO

Ny Fiangonana

Johanesa RAKOTOVAO (1899 – 1964)

Teraka tamin’ny 9 Septambra 1899. Zanak’i Rasamoelina Evanjelistra sy Razaramino. Avy ao Masinandrina Antsirabe no fiaviany. Taizan’ny Fiangonana Loterana izy. Nanomboka nianatra tany Iakora, Vohibe, niakatra tao Imasombahoaka (Fianarantsoa), tonga tao amin’ny Ecole normale Antsirabe sy tao amin’ny Kolejy Loterana tao Fianarantsoa. Nanambady aman-janaka sy taiza izy.

Nanao ny asan’ny Evanjelistra. Nampianatra tao amin’ny Kolejy Loterana tao Ivory (Fianarantsoa). Nandalim-pahaizana tany Norvège sy Amerika momba ny Testamenta Taloha. Manana fanomezam-pahasoavana amin’ny tenim-pirenena maro. Namorona ny Gazetim-piangonana: Fianarantsoa, Mpitsidika teto Ambonin’Ampamarinana. Nizara ny fahasoavan’ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny fampianarana Soratra Masina.

Nitarika ny Fisepa (Firaisan’ny Sekoly Protestanta teto Antananarivo). Ary tena nitsinjo ireo gadra politika tamin’ny raharahan’ny 1947. Niverina nitondra ny Fiangonana Loterana tao Antsirabe.

Nitondra ny Fiangonana teto Ambonin’Ampamarinana nandritra ny sivy taona izy (1954 – 1963)