MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Ny Fiangonana

Nehémie RASOLOMANANA

Nitandrina teto Ambonin’Ampamarinana nanomboka ny Alahady 23 Marsa 1986 ary mbola manompo eo hatramin’izao. Mino izy fa ny tanjon’ireo rehetra izay nitondra teo alohany dia ny hitory ny filazantsaran’i Jesoa Kristy hahatonga olom-bonjena, hijoro ho vavolombelona eto amin’izao tontolo izao, ho vahoakan’ny fanjakan’ny lanitra tahaka ny maritiora!