MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Fikambanana

Maraim-baovao

NY ANTOM-PISIANY

  • Niorina tamin’ny Febroary 2004, mba ho fitaomana ny olona ho tia vavaka.
  • Fiaraha-miombom-bavaka ho fitondrana ny enta-mavesatry ny tena sy ny hafa eo anatrehan’Andriamanitra izay ahitana rojom-bavaka. (Matio 11: 28-29)

NY ASA ATAONY

  • Fiaraha-mivavaka isaky ny Alakamisy maraina manomboka amin’ny 6ora sy sasany ka hatramin’ny 7ora sy sasany.
  • Fampianarana Soratra Masina tarihin’ny Mpitandrina isaky ny Alakamisy faha-5 n’ny volana.
  • Fotoam-pivoriana: indray mandeha isaky ny roa volana.

Ireo mpitantanana

Filoha

RAZAFINJATO RANAIVOSON oliilo

Filoha Mpanampy

ANDRIANASOLO Eugénie

Mpitantsoratra Fivoriana

RAMANITRANDRASANA Odile

Mpitantsoratry ny Vola

RAVALISOA Lalao

Mpitahiry Vola

RAKOTOARIVONY Jacqueline Soloarivelo

Mpanolo-tsaina (1)

RANAIVOARISEHENO Jean Hubert

Mpanolo-tsaina (2)

RAZANATSIMBA Victorine