MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Fikambanana

Mpandala ny Fitoriana ny Tenin’Andriamanitra

NY ANTOM-PISIANY

Ny M.F.T.A dia fikambanan’ireo mpianatra mandranto na efa nivoaka tao amin’ny SEhatra TEolojika ho an’ny LAika (SETELA) sy ny SEhatra FAnomanana LAika (SEFALA).

TANJONA

Hizara ny fahaizana noratovina eny anivon’ny Sampana sy Sampanasa ary Fikambanana ho an’ireo izay maniry izany. Mpiara-miasa amin’ny Mpitandrina eo amin’ny Fitoriana teny sy Fitaizana ara-panahy.
Toy izao no asan’ireo mpianatra nivoaka avy amin’ireo sehatra SETELA sy SEFALA ireo: Mpitoriteny, Mpiandry, Katekista.

Ireo mpitantanana

Filoha

RABARISON Miandrisoa René

Filoha Mpanampy

RAZAFIKOTO Domoina

Mpitantsoratra Fivoriana

RAKOTOBE Ernestine

Mpitantsoratry ny Vola

RAKOTOALIBERA Mamy Haingotiana

Mpanolotsaina (1)

ANDRIANASOLO Jean

Mpanolotsaina (2)

ANDRIANASY Salomon