MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Fikambanana

Zanaka Ampielezana

Ireo mpitantanana

Filoha

RANDRIANJANAKA Andriantseheno

Filoha Mpanampy

ANDRIANAVONY Olivier

Mpitantsoratra Fivoriana

ANDRIANALISERA Harisoa

Mpitantsoratry ny Vola

RAZAFINTSAMBAINA Sahondra

Mpitahiry Vola

ANDRIANTAVY Hanta

Mpanolo-tsaina

RATSARAMIAFARA Bakoly

Mpanolo-tsaina

RABEVAZAHA Voahirana

Mpandini-bola

RABIAZA Fenosoa

Mpandini-bola (1)

RABIAZA Fenosoa

Mpandini-bola (2)

ANDRIAMBOLANORO LĂ©a

Mpandini-bola (3)

RAZAFINDRAVOLA Vony