MANEHO NY TANA-MAHERY NY TOMPO ANDRIAMANITRA

Antokompihira

FIFIFA Tsimihatsaka

NY ZAVA-KENDRENY

Ny FIFIFA dia fikambanana niorina tamin’ny taona 1995.

 • Mitaona ireo olona te hiara-hanompo an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny hira sy ny fanomezam-pahasoavana ananany ao anaty fikambanana.
 • Natao hampandroso ny fiangonana amin’ny alalan’ny hira sy hitaiza ny Kristiana ho mpanompo mahatoky amin’ny alalan’ny talenta ananany.

NY ZAVATRA ATAONY

 • Mianatra hira isaky ny Alahady aorian’ny fanompoam-pivavahana sy ny Asabotsy amin’ny 4ora tolakandro.
 • Mihira isaky ny ankatoky ny fandraisana fa ny Alahady Fandraisana sy ny fotoan-dehibe dia hitambarana na hifandimbiasana amin’ny Sampana hafa.
 • Manoina ny antso ataon’ny Fiangonana na Sampana (ato anatiny na ivelany)
 • Mamelona ireo sangan’asan’ireo mpanantalenta teto amin’ny Fiangonana (ohatra: Pasteur Josefa ANDRIANAIVORAVELONA, Henri RANDZAVOLA…)
 • Manao hetsika fitadiavam-bola toy ny: Opération PIZZA, Déjeuner Concert, Famoahana ireo sangan’asa amin’ny alalan’ny k7 sy CD.
 • Manao lasy Fiofanana in-telo isan-taona.
 • Manao concert in-droa isan-taona.

NY ZAVATRA EFA VITA

 • Nahazoana ny fitaovana: Synthétiseur, mini chaine
 • Namoaka ny K7 vol 1 ny FIFIFA sy CD Josefa ANDRIANAIVORAVELONA

Ireo mpitantanana

Filoha

RAKOTOALIBERA Hery Tiana

Filoha Mpanampy (1)

ANDRIANJAFIHARIVELO John Herison

Filoha Mpanampy (2)

RANDRIAMBOLOLONIAINA Rivonihary Herlys

Mpitantsoratra Fivoriana (1)

RAKOTOSON Aina Volanoro

Mpitantsoratra Fivoriana (2)

RAKOTOARIVONY Henintsoa Fitiavana

Mpitantsoratry ny Vola

RANDRIANARIVONY Tojo

Mpitahiry Vola

RAJAONARIVELO Noromalala Hanta Nirina

Mpanolo-tsaina (1)

RAHARINAVALONA Mamy

Mpanolo-tsaina (2)

RAMAHEFA Tovo Fabrice

Mpandinibola (1)

AVOTRA Solofohery Manampisoa

Mpandinibola ()

TOAVINKERY Fifaliana Hego

MPIKAMBANA

Mizara ho Vaomiera efatra ny mpikambana :

 • Vaomiera Hira
 • Vaomiera Finoana
 • Vaomiera Fanentanana
 • Vaomiera Fitaovana

Misy koa ny Komity dia ny Birao sy solontena iray amin’ny Vaomiera.