MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Antokompihira

G3A

Ireo mpitantanana

Filoha

ANDRIANARIVELO-RAZAFY Bezo

Filoha Mpanampy (1)

RAKOTOARIVELO Rivo Johanitra

Filoha Mpanampy (2)

RANAIVOELISON Doda

Mpitantsoratra Fivoriana

ANDRIANDIMBISOA Malalatiana

Mpitantsoratry ny Vola

RAKOTOARIMANANA Olympe Baly Soa

Mpitahiry Vola

RATSARAMIAFARA RASOANINDRAINY Tiana Claudia

Mpanolo-tsaina (1)

RAHAJARY Tsialoninarivo

Mpanolo-tsaina (2)

RAMANOLANA Jean de Dieu

Mpandinibola (1)

RATAHINA Andriantsilavo Rodolphe

Mpandinibola (2)

RAKOTONIZAO Miliniaina