MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Antokompihira

GAM

Ireo mpitantanana

Filoha

RAZAFITRIMO Toavintsihoarana Ranto

Filoha Mpanampy

RAMIANDRISOA Fidy

Mpitantsoratra Fivoriana

RADAVIDRASON Volatiana Noro

Mpitantsoratry ny Vola

RATSIMISETA Naly Nirintsoa Santa

Mpitahiry Vola

RAZAFIMANDIMBY Karine

Mpanolo-tsaina (1)

RANAIVOSON Voahary

Mpanolo-tsaina (2)

RAHARISON Onja Toavina