MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Antokompihira

TANINKETSA

NY ZAVA-KENDRENY

Ny tarigetran’ny fikambanana moa dia ny history ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny hira, ka miezaka hatrany ny mba ampivelatra ny talenta nomen’Andriamanitra ny tsirairay.

NY ASA ATAONY

Manao famerenan-kira isaky ny Asabotsy sy Alahady hariva ny mpikambana rehetra, ka manomboka amin’ny 3ora ka hatramin’ny 6ora.

  • Miezaka ihany koa hikarakara fialam-boly araka izay zaka toy ny fitsangantsanganan’ny mpikambana na fandehanana maka rivotra.
  • Manao concert in-droa isan-taona
  • Ankoatra ireo moa dia misy koa ireo fangatahan’ny Fiangonana na Antoko Mpihira hafa ato amin’ny Fiangonana na Fiangonana hafa na Sampana na olon-tsotra mba hihiran’ny TANINKETSA.

NY ANTOM-PISIANY

Ny TANINKETSA FJKM Ambonin’Ampamarinana dia Antoko Mpihira izay zana-tsampan’ny Sekoly Alahady.
Ny Janoary 1986 izy io no nijoro. Izany dia vokatry ny hafanam-pon’ireo mpikarakara sy mpandray anjara tamin’ny Hazo Noely (Arbre de Noël) 1985.

Ireo mpitantanana

Filoha

RASAMOELINA RAMASITERA Hajatiana

Filoha Mpanampy

RAKOTONIAINA Nirina Sidonie

Mpitantsoratra Fivoriana

RASOLOHERY Hoby

Mpitantsoratry ny Vola

RAHARIMANANA Nivo

Mpitahiry Vola

RAOELISON Andriamanana Luc

Mpanolo-tsaina (1)

RAKOTO Dimby

Mpanolo-tsaina (2)

TOLOJANAHARY Herizo Dina

NY MPIKAMBANA

Tsy misy fetran-taona ny fidirana ao fa malalaka ho an’izay maniry izany satria ilay anarana hoe: “TANINKETSA”, dia tsy midika velively hoe natokana ho an’ny ankizy madinika ihany akory fa kosa midika sehatra fivoarana sy fitaizana ny talenta mahakasika ny hira na dia ny vao mitsiry aza.

Isan'ny mpikambana na mpiara-miasa ao amin'ilay sampana na sampan'asa na komity:
30 ka hatramin'ny 40 eo ho eo.