VAVOLOMBELON’NY FITSANGANAN’NY TOMPO NY MINO

Matoandahatsoratra

15déc

Iaino ny fiadanan’ny Tompo

« Fiadanana ho anareo » (Jaona 20/21a). Ampifaliana, ry havana, no anononana ny fiadanana isan-tokantrano, isam-batan’olona. Miarahaba antsika mpianakavin’ny finoana ety am-pamaranana ny taona 2019.

Araka izany dia lohahevitra vaovao no iarahantsika rehetra mamarana ny taona : « Iaino ny fiadanan’ny Tompo ». Ny fiadanana, ry havana, dia  teny nampiasain’i Jesoa nampiononana ny mpianatra, tsy noho ny fisarahana taminy ihany fa noho ny tahotra ihany koa. Io teny io ary dia teny fampiorenam-pinoana ho an’ny mpianatra sy ho an’ny mpino an’i Jesoa, teny feno toky, feno hery, feno fahefana omen’i Jesoa an’ny mpiara-dia Azy. Raha hofaranana ny taona 2019, marobe ny zava-nisy sy nitranga tao anatin’ny 365 andro, marobe ny olana nefa novahan’ny Tompo ; nandalo fahoriana isika fa maivana sy zaka ireny tao amin’i Tompo ; nisy memy, afo, rano nanadiovana antsika dia nanaiky isika. Fa tao anatin’ireny rehetra ireny no andidian’ny Tompo hoe : « Iaino ny fiadanana ». Fiadanana izay tsy ananan’izao tontolo izao fa ananan’ny mino. Fiadanana feno fa tsy tapatapany, mahenika ny vatana, fo, saina ary fanahy. Izany no nomena ho anao ary mbola omena anao indray raha handalo ny Noely 2019 ianao. Iaino izany, ivelomy izany dia ho fantatrao Ilay Tompon’ny Fiadanana.

Mirary soa sy fifaliana feno, fiadanana ampy mizara ho an’ny rehetra, mahatratra ny Noely 2019 sy ny faran’ny taona 2019 ary indrindra mirary tombon’andro feno fiadanana raha hamakivaky ny taona 2020.

Ho aminao anie ny Fiadanana.

Ho an’Andriamanitra irery ny Voninahitra.
Amena