MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Vaovao

13mar

INDRAY MIHELATRY NY 40 TOANA

LOGO 40

Noho ny fahasoavan’Andriamanitra dia efapolo taona izao ny nivoahan’ny laharana voalohany tamin’ny Gazetintsika Tsimihatsaka Vaovao : Marsa 1976 – Marsa 2016. Famelomana indray ireo fitaovam-pifandraisana toy ny FIANARAN-TSOA sy ny MPITSIDIKA, gazety navoakan’ny Fiangonana Ambonin’Ampamarinana ny gazety Tsimihatsaka Vaovao. Maro ny anarana natolotra tamin’ny famolavolana azy fa TSIMIHATSAKA no nofinidin’ny be sy ny maro satria io anarana io dia mirakitra loatra ny tantaran’ny Fiangonantsika ary koa, anaran’io harambato mampivarahontsana io, namarinana azy 14 mianadahy, Maritiora Vavolombelon’i Kristy, tamin’ny alarobia 28 marsa 1849 fony Ranavalona I nanjaka.

Mba hivoahan’ny gazety ny alahady Fandraisana volana marsa 1976, dia niolomay fatratra dieny volana febroary ny Vaomiera tao amin’ny Tanora nampiandraiketana ny famoahana, nifarimbona namolavola : natao ny sary toy ny sarin’izy mianadahy kely mifampitantana eo anoloan’ny aloky ny Fianngonana Tranovato, ny kisarisary, ny lahatsoratra samihafa, ny fangatahana ny mpitandrina fahizany (Itpl Rakotonarivo) hanao ny Vatsim-panahy (toriteny nosoratana) sy hanolotra ny tantaran’ny Fiangonana…Tsy nahakivy ny Vaomiera ny tsy fisian’ny fitaovana enti-misa (taratasy, stencils, milina fanoratana, stylet fanaovana sary sy kisary amina stencil… fa dia nantsoina ny tapaka sy namana sy ny zoky mpanohana dia nivoaka ny laharana voalohany, nisy ny teny fanolorana natao hoe « Tsiky voalohany » ! Isaorana an’Andriamanitra tompon’ny asa izany fivoahan’ny laharana voalohany izany.

Nisy ihany anefa ny fotoana niatoana teo anelanelan’ny 1980 sy 1994 teo fa, toy ny mpihazakazaka rehetra ihany ka mila maka aina kely fa sempotra. Izay fiatoana izay indrindra anefa no toy ny vy miaina sy fanoitra nampandroso ny gazety rehefa niverina « nihazakazaka » izy (tsy izany moa no filazan’ny apostoly Paoly ny zavatra nataony ?) tamin’ny marsa 1994. Satria « niverina nihazakazaka » dia « niverina ny laharana voalohany » ! Laharana faha-261 i Tsimihatsaka Vaovao izao volana marsa 2016 izao, volan’ny faha-efapolo taona. Notantanin’ny Tompo ary ho voninahiny hatrany ny fivoahan’ny gazetintsika.

Ekipan’i GTV