MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Vaovao

05mai

Ireo Biraon’ny Sampana sy Sampanasa – Fikambanana ary Komity ( 2019 – 2023)

tsimihatsaka_slie_02-1600x900

IREO BIRAOM-PIANGONANA SY BIRAON’NY FDLAA, BIRAON’NY SAMPANA – SAMPANASA – FIKAMBANANA ARY KOMITY  ETO AMIN’NY FJKM TRANOVATO AMBONIN’AMPAMARINANA , Tao – panopoana ( 2019 – 2023)

 

 

BIRAOM-PIANGONANA:

 • Mpitantsoratra: RATSARAMIAFARA Ny Havana Harifera
 • Mpitantsoratry ny vola: RAJAONARIVELO Noromalala
 • Mpitahiry vola: RAJAONA Mamisoa Josué
 • Mpanolotsaina: ROBLINE Andry Nirina

RAMANANDRAITSIORY Andry Louis

ANDRIANJAFIHARIVELO John

 • Solontena ao amin’ny AFF : ROBLINE Andry Nirina

 BIRAON’NY FIRAISAN’NY DIAKONA SY LOHOLONA:

 • Filoha : RASOAMARO Annie
 • Filoha Mpanampy : RAKOTOARIVELO Rivo Johanitra
 • Mpitantsoratra fivoriana: ANDRIANAHO Malalaniaina

                                               RAVALISON Christiane

 • Mpitantsoratry ny Vola: RAVELOMANANTSOA Marlène
 • Mpitahiry vola: RANJAKAHARONILO Miora
 • Mpanolotsaina: RAZAFINIMANANA Radonavalona

RANDRIAMARO Lalaniaina

RAJOANASITERA Hely

 • Solontena ao amin’ny AFF: RAJOANASITERA Hely

 

 

ASA FITORIANA NY FILAZANTSARA

 

 • Filoha  : ROBLINE Andry Nirina
 • Filoha mpanampy : RAZAFIMAMONJY Landisoa
 • Mpitantsoratra Fivoriana : RAKOTONIAINA Nirina Sidonie
 • Mpitantsoratry ny Vola  : RADAODY RALAROSY Bodo
 • Mpitahiry Vola  : RABEMANANJARA Héléna
 • Mpanolotsaina : RATSARAMIAFARA Ny Havana

RAKOTONIZAO Miliniaina

 • Mpandini-bola: RABETSIVOH Bruno Willy

RAJOANASITERA Noro Lalaina

RAFIDIARIMANANA Ndriana

 • Solontena ao amin’ny MD: RAKOTOALIBERA Hery Tiana
 • Solontena ao amin’ny KL: RABETSIVOH Bruno Willy

ANDRIANARIJAONA Alain

 

SEKOLY ALAHADY

 

 • Filoha              : ANDRIANDIMBISOA Jaona
 • Filoha Mpanampy : ANDRIAMANANTSOA Claude

ARISON Lantonirina Sylvia

 • Mpitantsoratra Fivoriana : RAKOTONIZAO Nirina
 • Mpitantsoratry ny Vola  : RAKOTONARIVO Aly
 • Mpitahiry Vola              : RAZAFINIMANANA Felana
 • Mpanolotsaina : RAJAONARIVELO Dominique
 • Solontena ao amin’ny AFF: ANDRIANDIMBISOA Jaona
 • Solontena ao amin’ny MD: RAKOTONARIVO Aly
 • Solontena ao amin’ny KL: FIDIMANANTSOA Christiana

RAKOTONIZAO Nirina

 

DORKASY

 

 • Filoha              : HAJANIRINA Sylvia
 • Filoha Mpanampy : RABETSIVOH Voahangy
 • Mpitantsoratra Fivoriana : RAKOTOARIVONY Goretti

ANDRIAMIFIDY Fara

 • Mpitantsoratry ny Vola  : RAFIDINARIVO Voahangy
 • Mpitahiry Vola              : RAJAONARIVO Nirina
 • Mpanolotsaina : RAKOTOMALALA Vololonasoa
 • Mpandini-bola : RAHOLIHAJA Noro

RAHARIFIDY Claire

RAZANATSEHENO Nancy

 • Komitin’ny Dorkasy : RAVALISON Christiane

RAHAJARISON Ony

RAMANITRANDRASANA Odile

RANAIVOSON Norotiana

RAKOTOSON Aina Volanoro

RALAISETA Domoina

RAZAFIANTA Honorine

RANIVOARIMANGA Lydia

RASOARIMALALA Jeannine Aimée

RASOAZANAJAO Marie Jeanne

RAHARITRIMO Ny Zo

ANDRIAMIFIDY Fara

RATIANARINORO Lucie

 • Solontena ao amin’ny AFF: RAZAFINTSALAMA Lola
 • Solontena ao amin’ny MD: HAJANIRINA Sylvia
 • Solontena ao amin’ny KL: RAFIDINARIVO Voahangy

ANDRIANTSIMAHAVANDY Isabelle

 

S.L.K.

 

 • Filoha              : ANDRIAMASY Voninahitra
 • Filoha Mpanampy : RAMANOLANA Clément
 • Mpitantsoratra Fivoriana : RAJAONARIVELO Ralhy
 • Mpitantsoratry ny Vola  : RAJAONARIVONY Christian
 • Mpitahiry Vola              :
 • Mpanolotsaina : RANDRIAMANANTSOA Olivier

RATAHINA Andriantsilavo Rodolphe

 • Mpandini-bola : RAVONINJATOVO Robin

RAKOTOBE Emmanuel

 • Solontena ao amin’ny AFF: RABARISON Miandrisoa René
 • Solontena ao amin’ny MD: MAMY Navalona
 • Solontena ao amin’ny KL: RANAIVOSON Guy Patrick

RAJAONARIVELO Jérémie

 

V.F.L

 

 • Filoha              : RAMANOLANA Njaka
 • Filoha Mpanampy : RALAMBOARISON Solofoniaina

RABIAZAMAHOLY Lala

 • Mpitantsoratra Fivoriana : RAMAHATRA William
 • Mpitantsoratry ny Vola  : RAKOTONIZAO Marie Claude
 • Mpitahiry Vola              : RAKOTOMALALA Priscilia
 • Mpanolotsaina : RANDZAVOLA Sahondra
 • Mpandini-bola : MAC GAW Olga Ranarison

RAZAKANDRAINIBE Gérard

 • Solontena ao amin’ny AFF: RAKOTONIZAO Nirina
 • Solontena ao amin’ny MD: RAMANOLANA Njaka
 • Solontena ao amin’ny KL: RANOHISOA Fredy

RANDZAVOLA Noely

 

SAFIF

 

 • Filoha              : RAKOTOARIVONY Toavinkery
 • Filoha Mpanampy : RASOARIMALALA Jeannine Aimée
 • Mpitantsoratra Fivoriana : RANAIVOSON Guy Patrick
 • Mpitantsoratry ny Vola  : RAMISAHARIJAONA Henriette
 • Mpitahiry Vola              : ANDRIAMANALINARIVO Niry Tantely
 • Mpanolotsaina : RAZAFINTSALAMA Lola

RANAIVO ARISEHENO Jean Hubert

 • Mpandini-bola : RAFIDIARIMANANA Ndriana

ANDRIANARIJAONA Alain

 • Solontena ao amin’ny AFF: RAZANADRAMANANA Denise
 • Solontena ao amin’ny MD: RASOARIMALALA Jeannine Aimée
 • Solontena ao amin’ny KL: RAFIDINARIVO Lilias

RAMANITRANDRASANA Odile

 

VOKOVOKO MANGA

 

 • Filoha              : ANDRIANARIJAONA Alain
 • Filoha Mpanampy : RAZAFINDRAKOTO Lucie Vololoniaina

RAMANITRANDRASANA Odile

 • Mpitantsoratra Fivoriana : RAKOTOSON Noëline
 • Mpitantsoratry ny Vola  : RAFIDIARIMANANA Ndriana
 • Mpitahiry Vola              : RAKOTONIAINA Nirina Sidonie
 • Mpanolotsaina : ANDRIANASOLO Eugenie
 • Mpandini-bola : RANAIVO ARISEHENO Jean Hubert

RABEFARARANO Emile

 • Solontena ao amin’ny AFF: ANDRIANARIJAONA Alain
 • Solontena ao amin’ny MD: RAKOTONIAINA Nirina Sidonie
 • Solontena ao amin’ny KL: ANDRIANARIJAONA Alain

RASOARIMALALA Jeannine Aimée

 

S.T.K.

 

 • Filoha              : RABEMANANJARA Héléna
 • Filoha Mpanampy : ANDRIAMASY Ny Haingo

ANDRIANOROVELONA Rivohaja

 • Mpitantsoratra Fivoriana : RAKOTOBE Haingonirina

RAZAFIMBOLA Joëlle

 • Mpitantsoratry ny Vola  : RAZAFIMAMONJY Ariela Fanirisoa
 • Mpitahiry Vola              : RAHARINIRINANTSOA Andry Tiana
 • Mpandini-bola : RAZAFINANDRIANILANA Tojo Tsiory

RAJAONARIVO Vololoniaina

RAMAMONJISOA Herbert

 • Solontena ao amin’ny AFF: RAFIDIARIMANANA Malalaniaina
 • Solontena ao amin’ny MD: ANDRIANOROVELONA Rivohaja
 • Solontena ao amin’ny KL: RAHARINIRINANTSOA Andry Tiana

RANDRIAMARO Zoelinorosoa

 

SAMPATI

 

 • Filoha              : RAKOTO Fanomezantsoa
 • Filoha Mpanampy : RAZAFINDRAKOTO Mamonjy
 • Mpitantsoratra Fivoriana : RAKOTONIRIANA Lalaina
 • Mpitantsoratry ny Vola  : RAVOAHANGIARISOA Hanta
 • Mpitahiry Vola              : RAKOTOBE Vola
 • Mpanolotsaina : RAJAONARY Hoby

RAHARIFIDY Harinasolo

 • Mpandini-bola : RANDRIAMIALY Nomena

RATSIMISETA Santa

ANDRIAMARO Luciano

 • Solontena ao amin’ny AFF: RABEMANANJARA Héléna
 • Solontena ao amin’ny MD: RANAIVOHARIVELO Hanitra
 • Solontena ao amin’ny KL: GABRIELA Avotra Nirina

RANDRIAMIALY David

 

FIFIFA

 

 • Filoha              : RANDRIANARIVONY Tojo
 • Filoha Mpanampy : RAHARISON Valentina Mahefa

ANDRIAMBELOSOA Philippe

 • Mpitantsoratra Fivoriana : RAKOTOARIVONY Henintsoa Fitiavana

RAVALISON Miora

 • Mpitantsoratry ny Vola  : RAKOTOALIBERA Andry Tiana
 • Mpitahiry Vola              : ANDRIANJANAHARY Vololonelina
 • Mpanolotsaina : RAKOTOSON Aina Volanoro

RAVELOHARISON Benja

 • Mpandini-bola : RAMAHATRA William

AVOTRA Solofohery Manampisoa

 • Solontena ao amin’ny AFF: RANDRIAMBOLOLONIAINA Rivo Herlys
 • Solontena ao amin’ny MD: RAMAHEFA Tovo Fabrice

 

G3A

 

 • Filoha              : ANDRIANARIVELO-RAZAFY Bezo
 • Filoha Mpanampy : RAJAONARIVELO Nirina

RAKOTOARIVELO Rivo Johanitra

 • Mpitantsoratra Fivoriana : RABARISON Fitia Karen
 • Mpitantsoratry ny Vola  : RAKOTOARIMANANA Olympe
 • Mpitahiry Vola              : RATSARAMIAFARA Tiana
 • Mpanolotsaina : RASOAMARO Benja
 • Mpandini-bola : RAKOTOVOLOLONA Holiarisoa

RANJAKAHARONILO Hery

 • Solontena ao amin’ny AFF: RAKOTONIZAO Miliniaina
 • Solontena ao amin’ny MD: RASOAMANGANDRAINY Hortense

 

TANINKETSA

 

 • Filoha              : RAOELISON Luc
 • Filoha Mpanampy : RAKOTOARISAONA Manoa
 • Mpitantsoratra Fivoriana : RAMANAFIKARIVO Nihantana
 • Mpitantsoratry ny Vola  : RAKOTONARIVO Volahasina
 • Mpitahiry Vola              : RAKOTO Tsilavo
 • Mpanolotsaina : RAHAJARY Tsialoninarivo

RASOLOHERY Hobiarivelo

 • Solontena ao amin’ny AFF: RAMANAFIKARIVO Nihantana
 • Solontena ao amin’ny MD: ANDRIAMIFIDY Nirina

 

G.A.M.

 

 • Filoha              : RAZAFITRIMO Ranto
 • Filoha Mpanampy : KWAN Nantenaina Andrianina

FIDIMANANTSOA Ny Ony

 • Mpitantsoratra Fivoriana : RATSARAMIAFARA Princia Fahasoavana
 • Mpitantsoratry ny Vola  : RAZANATSIMBA A. Liantsoa
 • Mpitahiry Vola              : RANAHARIVELO Mialitsoa
 • Mpanolotsaina : RATSIMISETA Naly Nirintsoa Santa

 

VOVONANA

 

 • Filoha              : RANJAKAHARONILO Hery
 • Filoha Mpanampy : RAZAFIMAMONJY Landisoa
 • Mpitantsoratra Fivoriana :
 • Mpitantsoratry ny Vola  : RAKOTO Tsilavo
 • Mpitahiry Vola              : RATSARAMIAFARA Princia Fahasoavana
 • Mpanolotsaina : RABEMANANJARA  Héléna

RAKOTOALIBERA Hery Tiana

 • Solontena ao amin’ny AFF: RAZAFIMAMONJY Landisoa
 • Solontena ao amin’ny MD: RAKOTO Tsilavo

 

KOMITIN’NY FIFANDRAISANA

 

 • Filoha              : RAFOLO ANDRIANAIVOARIVONY
 • Filoha Mpanampy : RAFIDINARIVO Joachim
 • Mpitantsoratra Fivoriana : RABETSIVOH Bruno Willy
 • Mpitantsoratry ny Vola  : RANAIVOHARIVELO Solohery
 • Mpitahiry Vola              : RAMANGALAHY Dimby
 • Mpanolotsaina : RAVALOSON Tiana

SOLOFONIAINA Joelson

 

K.M.S

 

 • Filoha              : ANDRIAMASY Lalanirina
 • Filoha Mpanampy : RASOAMARO Annie
 • Mpitantsoratra Fivoriana : RAZAKANDRAINIBE Ginette
 • Mpitantsoratry ny Vola  : RASOANAIVO Lucka
 • Mpitahiry Vola              : RAMANOLANA Fara
 • Mpanolotsaina : RASAMOELINA Rivosoa

ANDRIAMASINORO Nicole

 • Solontena ao amin’ny AFF: RAMANITRANDRASANA Odile
 • Solontena ao amin’ny MD: FIDIMANANTSOA Ny Ony
 • Mpandini-bola : RAHARIMANAMAMONJIARINORO Vero

RAJAONARIVELO Noro

 

MARAIM-BAOVAO

 

 • Filoha              : RAMELINA Andry
 • Filoha Mpanampy : RANAIVO ARISEHENO Jean Hubert
 • Mpitantsoratra Fivoriana : FIDIMANANTSOA Christiana
 • Mpitantsoratry ny Vola  : ANDRIANASOLO Eugenie
 • Mpitahiry Vola              : RAKOTOARIVONY Jacqueline
 • Mpanolotsaina : RAHARIMANANA Ginette

RALAIARISOA Dimby

 • Solontena ao amin’ny AFF: RANAIVO ARISEHENO Jean Hubert
 • Solontena ao amin’ny MD: RANIVOARIMANGA Lydia

 

F.M.K.

 

 • Filoha              : RAKOTOSON Aina Volanoro
 • Filoha Mpanampy : RANAIVO ARISEHENO Jean Hubert
 • Mpitantsoratra Fivoriana : RANAIVOSON Fanja
 • Mpitantsoratry ny Vola  : RAZAFINDRAZAY Ernestine
 • Mpitahiry Vola              : RAKOTOALIBERA Hery Tiana
 • Mpanolotsaina : RAJAONA Mamisoa Josué

RAZAFIMAMONJY Landisoa

 • Mpandini-bola : RAKOTOARIVONY Toavinkery
 • Solontena ao amin’ny KL: RABARISON Miandrisoa René

RANAIVO ARISEHENO Jean Hubert

 • Solontena ao amin’ny MD: RAZAFINDRAKOTO Lucie Vololoniaina
 • Solontena ao amin’ny AFF: RASOARIMALALA Jeannine Aimée

 

F.M.T.2.S.

 

 • Filoha              : RAZAFINDRAKOTO Franck
 • Filoha Mpanampy : RAFIDINARIVO Joachim
 • Mpitantsoratra Fivoriana : RAZAFIARITIANA Andriamboavonjy
 • Mpitantsoratry ny Vola  : RATOVOARIVELO Voahirana
 • Mpitahiry Vola              : RALAITAFIKA Georges Befitia
 • Mpanolotsaina : RAMANOLANA Fara

RAZAFINTSALAMA Patou

RASOLOFOARIFARA Lydia

RANDRIATSEHENO Harilala