MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Komity

150 taona

Ireo mpitantanana

Filoha

RAZAKANDRAINIBE Gérard

Filoha Mpanampy (1)

ANDRIANOROVELONA Rivo Haja

Filoha Mpanampy (2)

RAFIDINARIVO Lucien

Mpitantsoratra (1)

RAZAFINDRAKOTO R. Prospérine

Mpitantsoratra (2)

RABE Miora Tahina Stéphanie

Mpitahiry Vola

RANOHISOA Fredy

Mpitantsoratry ny Vola

RAKOTOSAMIMANANA Niaina

Mpanolo-tsaina

ANDRIANASOLO Jean

Mpanolo-tsaina

RAKOTOARIVONY Toavinkery

Mpanolo-tsaina

RASAMOELISON Pascal

Mpanolo-tsaina

RABARIJOELY Yves Faralahy

Mpanolo-tsaina

ANDRIAMAHENINTSOA Ravo