MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Komity

Fifandraisana

NY ANTOM-PISIANY

Mamoaka ny Gazetim-piangonana Tsimihatsaka Vaovao no tena andraikiny voalohany.

TANJONA

  • Mamoaka isam-bolana ny Gazety mampahalala amin’ny vahoakan’Andriamanitra ny vaovao tsara ho fantany (anatiny sy ivelany)
  • Mitory ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny “ VATSIM-PANAHY”.
  • Nivoaka voalohany io Gazety io tamin’ny Martsa 1976. Mivory in-droa isam-bolana ny Komity.

Ireo mpitantanana

Filoha

RAFOLO Andrianaivoarivony

Filoha Mpanampy

RANAIVOHARIVELO Solohery

Mpitantsoratra Fivoriana

RALAIARISOA F. Arison

Mpitantsoratry ny Vola

RAVALOSON Tiana

Mpitahiry Vola

ANDRIANAVALONA Jean

Mpanolo-tsaina (1)

SOLOFONIAINA Joëlson

Mpanolo-tsaina (2)

RAFIDINARIVO Joachim

Mpandini-bola (1)

RANAIVOSON Guy Patrick

Mpandini-bola (2)

RALANDINORO Sabine