MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Komity

Mikarakara ny Sahirana

NY ANTOM-PISIANY

Ara-Baiboly : “Mitandrema fandrao manao tsinontsinona na dia iray aza amin’ireny madinika ireny ianareo”. Matio 18: 10
Noho ny fahitana ireo mpangataka teo amin’ny totoha-bato.

Fiahiana ny maha olona manontolo:

  • Saina : fizarana fitaovam-pianarana.
  • Vatana : fizarana bodofotsy, fijerena ny fahasalamana.
  • Fanahy : fitaomana azy ireo hivavaka sy hianatra ny tenin’Andriamanitra (Sekoly Alahady)
  • Fampianarana azy ireo amin’ny fiainana ankapobeny.

Ireo mpitantanana

Filoha

RASAMOELINA Rivosoa

Filoha Mpanampy

RASOAMARO Annie

Mpitantsoratra Fivoriana

RAZAKANDRAINIBE Ginette

Mpitantsoratry ny Vola

ANDRIAMASY Lalanirina

Mpitahiry Vola

RAMANOLANA Fara

Mpanolotsaina (1)

ANDRIAMASINORO Nicole

Mpanolotsaina (2)

ANDRIANAHO Malalaniaina