VAVOLOMBELON’NY FITSANGANAN’NY TOMPO NY MINO

Vaovao

19déc

RASOLOMANANA Nehémie Mpitandrina – 40 taona teo amin’ny sahan’ny Tompo

pasitera

Nankalaza ny faha-40 nirotsahana teo amy sahan’ny Tompo ny Mpitandrina Rasolomanana Nehémie mivady. Ny Alahady 14 novambira 1976 izy no notsofindrano sy noraisin-tanana. Nomarihana ny Alahady 13 novambira 2016 tolakandro tetsy amy ny FJKM Tranovato Ambonin’Ampamarinana izany.

Tao no nandaniany ampahany be indrindra (27 taona). Fomba feno hatsikana no nitantaran’i Pasitera Nehémie ny toerana niasany sy ny andraikitra nisesy notanany. Tsy feno anefa izany noho ny fanetrentenany, ka Ramatoa vadin’ny Mpitandrina ankehitriny no namaky tononkalo nampisongadina ireo Sekoly ambony nianarany sy nampianarany ary notantaniny, na teto an-toerana na tany ampita. Olo-manankaja maro, sivily sy miaramila, no nanotrona azy mivady. Teo koa ny Sakaizan’ny Fiangonana Protestanta Malagasy Andafy (S-FPMA), ny Fikambanan’ny Zanaka am-pielezana Ambonin’Ampamarinana (FIZAA) notarihin’ny filohany avy. Nifanindran-dalana tamy mpiray lohavolana dimitrano io fankalazana io, ka nahazo tombony tamy ny antsam-panahy nifarimbonan’ny KT 5 trano izy mivady. “Ny fahamarinanao ho loha-làlanao, ary ny voninahitr’i Jehovah ho vodi-làlanao” (Isa. 58, 8d), no Teny nofidian’izy mivady notorian’Atoa Rasendrahasina Lala Haja, Mpitandrina.

Novatsiana vatomamy ny rehetra tao am-piangonana. Fialàna hetaheta sy fizaràna mofomamy ho an’ny vahiny nasaina no namaranana ny fankalazana.

Razaka Oliva