MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Sampana

Lehilahy Kristiana

NY ZAVA-KENDRENA

Mba ho lehilahy Kristiana vavolombelon’ny fampandrosoana eto amin’ny firenena, manana ny toetra Kristiana takian’Andriamanitra dia ny fahamasinana, ny fahamarinana ary ny fankatoavana ny teniny.

ASA ATAONY

Hanao izay hampandroso ny Fiangonana ka hanao asa famokarana mba tsy ny Fiangonana indray no manampy azy fa izy no manampy ny Fiangonana.

NY ANTOM-PISIANY

Hitaiza ny olona rehetra ara-panahy indrindra ny lehilahy amin’ny fampielezana ny Filazantsara ka mba tsy ho lohan’ny fianakaviana fotsiny fa mba ho lohany eo amin’ny fampiroboroboana ny Fiangonana sy ny fankatoavana ny tenin’ny Soratra Masina.

Ireo mpitantanana

Filoha

ANDRIAMASY Voninahitra

Filoha Mpanampy

RAMANOLANA Clément

Mpitantsoratra Fivoriana

RAJAONARIVELO Ralhy

Mpitantsoratry ny Vola

RAJAONARIVONY Christian

Mpitahiry Vola

RAJAONARIVONY Christian

Mpanolo-tsaina (1)

RANDRIAMANANTSOA Olivier

Mpanolo-tsaina (2)

RATAHINA Andriantsilavo Rodolphe

Mpandini - bola (1)

RAVONINJATOVO Robin

Mpandini - bola (2)

RAKOTOBE Emmanuel

MPIKAMBANA

Ny isan'ny mpikambana na mpiara-miasa eto amin'ny SAMPANA LEHILAHY KRISTIANINA dia 20(roapolo).

Hafa tiana ho lazaina:
Maniry tokoa raha maniry ny SLK mba hitohizan'izao asa lehibe nomen'Andriamanitra antsika izao satria vavolombelona ny fitoriana ny filazantsara izao nananganana ny site webn'ny fiangonana izao.