MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Sampana

Mpanazava sy Tily

ZAVA-KENDRENY

Manabe sy mitaiza ary manomana olona amin’ny lafiny rehetra : ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy amin’ny fomba SKOTO izay R.S Stéphanson Baden POWELL no nanorina azy tamin’ny taona 1917 ary ny foto-kevitra banjinina dia :

  • Ny fitiavana an’Andriamanitra
  • Ny fanompoana ny tanindrazana
  • Ny fankatoavana ny lalàna.

NY ANTOM-PISIANY

Niorina teto amin’ny Fiangonana tamin’ny taona 1951 ary notokanana tamin’ny Alahady 10 Mey 1953. Ankoatra ny fanatanterahana ny adidy iombonana ato amin’ny Fitandremana dia mitory ny amin’ny alalan’ny lasy samihafa tanterahina izay azo soritana ao ny fianarana haitao sy fahaiza-manatanteraka asa maro (sakafo, vonjy taitra, fanadiadiana, koja an-dasy sy teknika samihafa)

Ireo mpitantanana

Filoha

RAKOTO Fanomezantsoa

Filoha Mpanampy

RAZAFINDRAKOTO Mamonjisoa

Mpitantsoratra Fivoriana

RAKOTONIRIANA Lalaina

Mpitantsoratra Fivoriana

RANDRIAMIALY Rondrotiana

Mpitantsoratry ny Vola

RAVOAHANGIARISOA Hanta

Mpitahiry Vola

RAKOTOBE Vola

Mpanolo-tsaina

RAJAONARY Hoby

Mpanolo-tsaina

RAHARIFIDY Harinasolo

Mpandini - bola

RANDRIAMIALY Nomena

Mpandini - bola

RATSIMISETA Santa

Mpandini - bola

ANDRIAMARO Luciano

Mpikambana

Eo amin'ny 80(Valopolo) eo no isan'ny mpikambana eto amin'ny sampana ka azo tsinjaraina toy izao:
-Komitin-pivondronana =20
-Mpiandraikitra sy ankizy beazina =50
-Zoky mpanohana =10
Ny zoky mpanohana, antsoina hoe FMT25 dia miara miasa amin'ny komitin-pivondronana amin'ny lafiny rehetra: ara-panahy, ara-potokevitra, ara-pitaovana, ara-bola