MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Sampana

Sekoly alahady

ASA ATAONY

Fampianarana ny Soratra Masina ho an’ny ankizy, ny zatovo, ny tanora ary koa ny olon-dehibe. Izany hoe: ho an’ny rehetra.

ANTOM-PISIANY

Sampana nitsangana tamin’ny Febroary 1883

TANJONA KENDREN’NY SAMPANA

Fampianarana Soratra masina ho an’ny ankizy, ny zatovo, ny tanora ary koa ny olon-dehibe

Ireo mpitantanana

Filoha

ANDRIANDIMBISOA Jaona

Filoha Mpanampy

ANDRIAMANANTSOA Claude

Filoha Mpanampy

ARISON Lantonirina Sylvia

Mpitantsoratra Fivoriana

RAKOTONIZAO Nirina

Mpitantsoratry ny Vola

RAKOTONARIVO Aly

Mpitahiry Vola

RAZAFINIMANANA Felana

Mpanolo-tsaina

RAJAONARIVELO Dominique

Solontena ao amin’ny AFF

ANDRIANDIMBISOA Jaona

Solontena ao amin’ny MD

RAKOTONARIVO Aly

Solontena ao amin’ny KL

FIDIMANANTSOA Christiana

Solontena ao amin’ny KL

RAKOTONIZAO Nirina

Mpikambana sy mpiara-miasa

  • Mpampianatra : 47
  • Mpianatra : 481
  • Birao ivelan'ny mpampianatra : 2