MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Sampana

Tanora Kristiana

ZAVA-KENDRENA

Mitaiza ny rehetra ho tamana ny Fiangonana sy ho Mpitory ny Filazantsara

NY ANTOM-PISIANY

Niorina ny 12 Oktobra 1891.Nanlakaza ny faha-100 taona ny taona 1991, ary ny faha-110 taona ny 08 Jolay-01 Oktobra 2001

ASA ATAONY

Hira, Théâtre, Sport, Cuisine…

Ireo mpitantanana

Filoha

RABEMANANJARA Héléna

Filoha Mpanampy (1)

ANDRIAMASY Ny Haingo

Filoha Mpanampy (2)

ANDRIANOROVELONA Rivohaja

Mpitantsoratra Fivoriana (1)

RAKOTOBE Haingonirina

Mpitantsoratra Fivoriana (2)

RAZAFIMBOLA Joëlle

Mpitantsoratry ny Vola

RAZAFIMAMONJY Ariela Fanirisoa

Mpitahiry Vola

RAHARINIRINANTSOA Andry Tiana

Mpandini - bola (1)

RAZAFINANDRIANILANA Tojo Tsiory

Mpandini - bola (2)

RAJAONARIVO Vololoniaina

Mpandini - bola (3)

RAMAMONJISOA Herbert