MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Sampana

Vehivavy Kristiana Dorkasy

NY ZAVA-KENDRENA

 • Mitory sy manambara ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy.
 • Manao asa fanasoavana: Fanampiana, fanohanana amin’ny endrika maro samihafa.
 • Mampivoatra ny vehivavy amin’ny lafiny rehetra (vatana, saina, fanahy)
 • Manolokolo sy mitaiza: antitra, tanora, ankizy. Manatsara ny fifandraisan’ny samy Kristiana.

ASA ATAO

 • Vaomiera ara-panahy: Mitory sy manambara ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy.
 • Vaomiera sosialy: Mikaroka fomba hanolokoloana sy hitaizana ny antitra, tanora, ankizy, mahantra, sahirana.
 • Vaomiera Famokarana: Mikaroka izay fomba mety ahitana fidiram-bola hanatevenana ny tahirim-bolan’ny Sampana (Zaitra, fisakafoanana, rindran-kira,…)
 • Vaomiera Koltoraly: Mamolavola izay fomba ho enti-manondrotra sy mampivoatra ny vehivavy amin’ny lafiny fiaraha-monina, fitaizana ara-batana, fitaizan-tsaina, fampahafantarana ny zon’ny vehivavy, fampianarana fety, hira, sns

Asa ivelany

 • Fanampiana: -Toeram-panomanana mpitandrina: kolejy Ivato sy Faculté Ambatonakanga
 • Toby efatra:-Akany fifampandrosoana Ambodin’Isotry
 • Toeram-pamonjena zaza FJKM « TOPAZA » ao Ambohipotsy
 • Toeram-pitaizana zaza kamboty eny Tangaina
 • Akany fanarenana zazavavy nania ao Faravohitra
 • Promotion de la femme (promoFem), vehivavy sakaiza, Ivotoerana Fikatsahana Roso-pibeazana (IFRP), Farimbon’Asan’ny vehivavy Protestante Malagasy (FAPVM).
 • Fiaraha-miasa amin’ny Dorkasy foibe SPAA X sy faritra Atsinanana.
 • Fanohanana fiangonana madinika any amin’ny faritra:Foulpointe, Mahambo, Ambodihitsina
 • Fanarahana fiofanana

Ireo Komitin’ny Dorkasy

 • RAVALISON Christiane
 •  RAHAJARISON Ony
 •  RAMANITRANDRASANA Odile
 •  RANAIVOSON Norotiana
 •  RAKOTOSON Aina Volanoro
 •  RALAISETA Domoina
 •  RAZAFIANTA Honorine
 •  RANIVOARIMANGA Lydia
 •  RASOARIMALALA Jeannine Aimée
 •  RASOAZANAJAO Marie Jeanne
 •  RAHARITRIMO Ny Zo
 •  ANDRIAMIFIDY Fara
 •  RATIANARINORO Lucie

 

Ireo mpitantanana

Filoha

RAJAONARIVONY Christian

Filoha Mpanampy

RABETSIVOH Voahangy

Mpitantsoratra Fivoriana(1)

RAKOTOARIVONY Goretti

Mpitantsoratra Fivoriana(2)

ANDRIAMIFIDY Fara

Mpitantsoratry ny Vola

RAFIDINARIVO Voahangy

Mpitahiry Vola

RAJAONARIVO Nirina

Mpanolotsaina

RAKOTOMALALA Vololonasoa

Mpandini-bola(1)

RAHOLIHAJA Noro

Mpandini-bola(2)

RAHARIFIDY Claire

Mpandini-bola(3)

RAZANATSEHENO Nancy