MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Sampana

Vokovoko Manga

NY ZAVA-KENDRENA

Ny Sampana VOKOVOKO MANGA dia miady amin’ny zava-pisotro mahamamo sy mahadomelina rehetra ary mitarika ny olona hifady izany tanteraka..

FOTO-KEVITRA TEOLOJIKA

“Fa izay an’i Kristy Jesoa dia efa nanombo ny nofony mbamin’ny faniriany tamin’ny hazo fijaliana; ary aza ho mammon-divay ianareo fa avy amin’izany dia misy fanaranam-po amin’ny ratsy”. (Gal 5: 24; Efes 5: 18)

Ireo mpitantanana

Filoha

ANDRIANARIJAONA Alain Mamy Philippe

Filoha Mpanampy (1)

ANDRIANJAFIHARIVELO Fetra Hary-son

Filoha Mpanampy (2)

RAKOTOSON Noeline

Mpitantsoratra Fivoriana

RAKOTOBE Manuela

Mpitantsoratry ny Vola (1)

RASOARIMALALA Jeanine Aimée

Mpitantsoratry ny Vola (2)

RAZAFINANDRIANILANA Tojo Tsiory

Mpitahiry Vola

ANDRIANASOLO Eugenie