MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Sampana

Vondrona Fototra Laika

ZAVA-KENDRENY

Hampivondrona sy hampiray saina ny vahoakan’Andriamanitra mba:

 • Hifampitaiza, hifanabe, hifampahery amin’ny finoana
 • Hiara-hiasa hampandroso ny Fiangonana amin’ny fanomezam-pahasoavana samy hafa ananany.
 • Hikaroka loharanom-bola sy hevitra hanampiana ny Fiangonana
 • Handroso amin’ny Ekiomenisma miaraka amin’ny FJKM.
 • Hiady amin’ny fahalovana sy ny tsy fahamarinana.

FANAMARIHANA

Ny Vondrona Fototra Laika (V.F.L) dia :

 • Mpiara-miasa amin’ny Mpitandrina
 • Fiasana ho fitoriana ny Filazantsara amin’ny asa
 • Vavolombelon’i Kristy hampandroso ny Fiangonana eo amin’ny fanomezam-pahasoavana samihafa ananany
 • Sampana iray sady tsy manohana no tsy tohanan’ny Antoko Politika.

TANJONA

 • Miezaka hanao mihoatra noho izay tandrifiny azy sy efa fanaon’ny Fiangonana. Antsitra-po avokoa no anaovana izany.
 • Hiara-miasa amin’ny Sampana sy Sampanasa velona rehetra eto amin’ny Fiangonana

Ireo mpitantanana

Filoha

RANOHISOA Fredy

Filoha Mpanampy (1)

RAMANOLANA Njaka

Filoha Mpanampy (2)

RALAMBOARISON Solofo

Mpitantsoratra Fivoriana

RAMAROSON Léa

Mpitantsoratry ny Vola

RAKOTOMALALA Priscilia

Mpitahiry Vola

ANDRIANARIVAO Faly

Mpanolotsaina

ANDRIANTSIMAHAVANDY Abel

NY MPIKAMBANA

Ny vahoakan’Andriamanitra (Laika) tsy ankanavaka lahy sy vavy vonona handray andraikitra, tsy mifidy taona.
- Nahazo fanomezam-pahasoavana manokana avy amin’Andriamanitra ary vonona hampiasa izany
- Hiezaka hanatratra ny zava-kendrena
- Hanaja ny fitsipika Fototra sy Fitsipika anatiny..