MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Sampan'asa

Asa Fitoriana ny Filazantsara

NY ZAVA-KENDRENY

  • Mitory ny Filazan-tsaran’ny Famonjen’i Jesoa Kristy Tompontsika, indrindra eto amin’ny Fitandremana sy any amin’ny Fiangonana sy faritra samihafa.
  • Mampiofana ny Kristiana ho tonga Mpitory koa izany Filazantsara izany, ka ny Fotoam-piofanana (eto amin’ny Fitandremana) dia isaky ny Alahady aorian’ny fotoam-pivavahana.
  • Ireo toerana efa iasana: Soanierana-Ivongo, Fihaonana, Babay, Ambohimanambola, Amboanjobe, Miandrivazo , Miadana- Ambohimanga, Fandriana, Ambohimanjaka, Filemahana, ary amin’ity taona 2008 dia mamarana ny 3 taona farany any Isoanala.
  • Ireo toerana mbola hiasana: Ambonin’Ampamainana, Antananarivo Faritra Ambony (AFFI), Synodam-paritany Antananarivo Andrefana, Antoby Avaratra. Miadana-Ambohimanga. Fandriana (Fianarantsoa), Ambovombe-Androy (Toliara), ary hatrany amin’ny faran’ny tany.

NY ANTOM-PISIANY

  • Ny AFF dia Sampanasa mijoro eo amin’ny Fitandremana sy ny Synodam-paritany ary ny Foibe F.J.K.M.
  • Tamin’ny taona 1992 no niorenany teto amin’ny Fitandremana Ambonin’Ampamarinana.
  • Mpikambana avy hatrany ao ny Kristiana rehetra vita Batisa.
  • Ny baikon’ny Tompo no tanterahany: “Ary hoy izy taminy: Mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra” (Marka 16: 15)

Ireo mpitantanana

Filoha

ROBLINE Andry Nirina

Filoha Mpanampy

RAZAFIMAMONJY Landisoa

Mpitantsoratra Fivoriana

RAKOTONIAINA Nirina Sidonie

Mpitantsoratry ny Vola

RADAODY RALAROSY Bodo

Mpitahiry Vola

RABEMANANJARA Héléna

Mpanolo-tsaina (1)

RATSARAMIAFARA Ny Havana

Mpanolo-tsaina (2)

RAKOTONIZAO Miliniaina

NY MPIKAMBANA

Ny Kristiana rehetra vita Batisa eto amin’ny Fitandremana.