MAHATOKY HATRAMIN’NY FAHAFATESANA NY MINO

Vaovao

05sept

Tafika masina filemahana – aogositra 2016

FILEMAHANA-1

Daty niaingana

05 Aogositra 2016 sy ny 12 Aogositra 2016

Toerana niaingana

Ambonin’Ampamarinana parking sy chargement’ny  sono sy Andavamamba ny 12 Aogositra 2016

Toerana aleha

FJKM FILEMAHANA

Fiara nitondra

Taxi-brousse (05 voyages) sy fiara tsotra (06) an’ny mpianakavin’ny finoana

Isan’ny olona nandeha

88 mpiantafika ka :

  • 28 no isan’ny diakona nanatanteraka ny tafika masina
  • 04 no isan’ny loholona
  • AFF, SAFIF, FIFIFA, TANINKETSA, G3A, SAMPATI ,STK, SA, VOKOVOKO MANGA, NY VAOMIERAN’NY FITONDRAM-PIANGONANA, ary solotena avy amin’ny FARITRA, sy ny hafa zay tsy voatonina…

Fanamarihana : feno fiaraha-mientan’ny sampana ity TM ity, nisy ny fandraisana anjara mavitrika samy nanome izay tsara avy @ ny tsirairay.

Ny tsirairay dia samy tafiditra anaty gropy avokoa, ary samy nandray anjara t@ culte sy fandrahoana sakafo ankoatry ny asa fitoriana..

Asa natao nandritry ny fitoriana

Porte à porte : fitsidihana tokatrano, fitoriana, rindran-kira, sarimihetsika, lalao baolina kitra, afon-dasy, fitoriana ho an’ny ankizy, asa sy fampaherezana, fampiofanana, fanompoam-pivavahana, sakafo Agape,…

Tamin’ny activités rehetra dia namafisina fa tsy maintsy misy fitoriana sy antso ho @ fanolorantena.

Fitsisdihana mahasoa : tokatrano voatsidika

85 tafo : kristiana FJKM sy zanak’ampielezana
17 kristiana hafa ( FLM, JESOSY MAMONJY,…)

Amin’ny ankapobeny ny mponina dia matahotra vahiny ka mitsaoka olona, ka ny asa eny antsaha no karazana fialàna ataon’izy ireo. Madio ny tokatrano izay novangiana, mahakarakara ny vehivavy. Misy ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra fa vitsy no sahy milaza izany,…, ezaka atao mandritra ny fiaraha-maisa ny fampianarana mamaky teny sy manoratra.

Isan’ny guide nitari-dalana

20 fa 15 no tena raikitra : izay navitrika sy feno fanoorantena tokoa

Toerana nanaovana asa

Faritra 1 : (Ambohimasinomby , Antsahabe :1,5km) ,Filemahana

Faritra 2 : Ambohimarina,  Ambohitrinony,  Ambohimiadakely, Andriamahasoratra (500m)

Faritra 3 : Ambodivoina, Mahaleovonona,  Tanetimonina (1km)

Ity no tafika masina tsy dia nandaniana fotoana t@ dia tongotra satria dia 1,5km no lavitra indrindra

Ny nahafinaritra

  • Ny séance de partage aorian’ny culte hariva izay tsy nijanona raha tsy tamin’ny 12ora sy sasany alina
  • Tena nahafatifaty ny fandraisana anjara t@ culte, na dia nisy aza ny nibadabada dia feno fahasahiana sy fanolorantena ka tsy nahatsiaro ho matiantoka t@ dia izay natao
  • Ny fijoroana vavolombelon’ireo sambany vao nandeha dia tena nanindrona ny fo ary nahitana fa tena miasa ny Tompo ary te-hiara-miasa @ olona rehetra, mbola hotohizana aty ampiangonana izany fijoroana vavolombelona izany.

Fisaorana

Isaorana mitafotafo isika Fg manontolo, ny Ray amandreny Mpitandrina sy ny mpianakavin’ny finoana t@ fitondrana ambavaka ary ny fanohanana ara-bola.

Tena nanao ezaka lehibe ny Fiangonana satria izay rehetra nandeha TM tamin’ity andiany ity dia niantohana avokoa (Assurance)

Famaranana

Etoana dia maneho ny fialan-tsiny ny mpandrindra sy ny birao @zay tsy fahatanterahana na ara-pandaminana na @ maha-olona,

Ny angatahana amintsika dia ny hifampitondra ambavaka hatrany ny @ tohin’ny asa sy fientanana eto @ Fiangonantsika.

Isaorana Andriamanitra tompon’ny asa fa “Raha miasa tokoa Izy, iza no hahasakana izany”. Ho an’Andriamanitra irery ny Voninahitra.

Sary