MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Vaovao

21sept

Tafika Masina Kelivaho – SP MIARA-MANDROSO 2019

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Araka ny fandaminan’ny Foibe FJKM dia nomeny asa sy saha vaovao isika SP Antananarivo Andrefana, Sampanasa AFF hitoriana ny Filazantsara. Voatendrin’ny Foibe FJKM harorenan’ny SP Antananarivo Andrefana Fiangonana ny ao amin’ny Kaominina Kelivaho. Nanatanteraka izany ny Birao Foibe SPAA 10 sy ny Birao AFF SPAA 10 ary ny Fitandremana 28 izay nandefa solontena. (58 mianadahy ireo solontenan’ny AFF namita iraka ireo), fa niampy ny Biraon’ny SP sy ny Biraon’ny AFF SPAA 10 izay niisa 12 mianadahy, ka 70 no fitambarany.

Amin’ireo Kaominina 407 dia 145 sisa no tsy ahitana Vondron’olona mpiara-mivavaka.

« Koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. » (Mat. 28 : 19a)

Misaotra an’Andriamanitra isika fa tontosa soamantsara ny fametrahana ny Katekista ANDRIANANJAKA Tonimboavonjy na i Katekista Andry tany Kelivaho Belasy, ny Alahady 15 Septambra 2019 lasa teo. Tafatsangana ihany koa ny Vondron’olona  Mpiara-mivavaka, ary efa tafatsangana ny Birao ; ka isan’ny nanolo-tena tamin’izany Atoa  RAKOTOVAHINY Fanirimanitra Noeläh, Mpitantsoratry ny Vola sy Rtoa RASOANIRINA Norbertine, Mpitahiry vola.

Notoloran’ny Kamoninina Kelivaho tany hanorenana trano Fiangonana FJKM ihany koa isika, ka ny dingana manaraka dia ny taratasy ara-dalàna sy ara-panjakana ary ny fanganana ny trano Fiangonana. Fahasoavana sy famindrampo avy amin’Andriamanitra izany.

TSARA HO FANTATRA

 • Birao Foibe SPAA 10 sy ny Birao AFF : 12
 • Fitandremana SPAA 10 nahatonga solontena : 28 isa
 • Mpiantafika : 58 isa (Lehilahy : 18 + Vahivavy : 40)
 • Vondron’olona Mpiara-mivavaka tany Kelivaho : 02
 • Katekista avy amin’ny SPAA 10 : 1 : Atoa ANDRIANANJAKA Tonimboavonjy miaraka amin’ny vadiny sy ny zanany 2 lahy.
 • Vita Batisa : 9 (olon-dehibe : 1, tanora : 2, ankizy : 6)
 • Fandoroana ody : 3, ka mpimasy ny 1
 • Isan’ny tonga nijery sarimihetsika (hariva) : 904
 • Ireo nanaovana dinika sy Tafika Masina mitety trano: 648
 • Nanaovana Asa sy Fampaherezana (nandritra ny 4 andro): 182
 • Nahazo fitsaboana maimaimpoana nandritra ny 3 andro : 280
 • Trano nivantanan’ny AFF : Sekoly Katolika (Masera)
 • Trano naovana fitsaboana sy nivavahana : EPP Kelivaho.

Isaorana an’Andriamanitra lehibe tokoa izay rehetra vita. Ankasitrahana ihany koa ny Fitandremana Tranovato Ambonin’Ampamarinana niantoka manontolo ireo mpiantafika miisa 4 mianadahy. Ireto avy izy ireo :

 • RABETSIVOH Bruno Willy
 • RAZAFINDRAKOTO Vololona Lucie
 • RAMANITRANDRASANA Odile
 • RAKOTONIAINA Nirina Sidonie

Tolorana fisaorana manokana ny Filohan’ny AFF, Atoa ROBLINE Andry Nirina izay nanatitra anay mpiantafika sy nanome vatsy an-dalana teny Mahamasina.

An’ Andriamanitra irery ny voninahitra.

RABETSIVOH Bruno Willy

SARY