MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Vaovao

19jan

Hafatra avy amin’n Filohan’ny FJKM , Dr Reverend Irako Andriamahazosoa Ammi, Mpitandrina.

AMMI

Notanterahana androany Alahady 19 Janoary roapolo amby roa arivo ny fitondrana am-bavaka ny taom-piasana 2020 sy ny Filohan’ny FJKM sy ny ankohonany ary ny asa fanompoany.

Teo am-pamaranana ny fotoana dia nisy ny Hafatra nentin’ny Filohan’ny FJKM Dr Reverend Irako Andriamahazosoa Ammi , izay nalaina tao amin’ny

 » I Korintiana 15 : 58  « 

                 Koa amin’ izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ ny asan’ ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ ny Tompo.

 

Ary avy amin’izany tenin’ Andriamanitra izany no nitondrany ireto Hafatra dimy ireto :

  • MANDEHANA AMIN’NY FITIAVANA
  • MIORENA AMIN’NY FINOANA
  • MIASA AMIN’NY FAHAZOTOANA
  • MIFOTORA AMIN’NY ASAN’NY TOMPO
  • MAHATSIAROVA NY MANDRAKIZAY